Cjenik usluga

Naziv usluge
Cijena
Specijalistički pregled 400 kn
Kontrolni specijalistički pregled 300 kn
Konzultacija 200 kn
Ekspertiza s pismenim mišljenjem 600 kn
Ultrazvuk trbuha 400 kn
Ezofago-gastro-duodenoskopija sa uzimanjem uzorka za određivanje H.Pylori infekcije 900 kn
Ezofago-gastro-duodenoskopija sa uzimanjem uzorka za određivanje H.Pylori infekcije u anesteziji 1500 kn
Kolonoskopija – djelomična 900 kn
Totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom 1500 kn
Totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom u anesteziji 2500 kn
Rektosigmoidoskopija 600 kn
Rektosigmoidoskopija u anesteziji 1200 kn
Biopsija probavnog trakta kod endoskopije 400 kn
Evakuacija ascitesa 600 kn
PHD biopsija 400 kn
Dijatermička polipektomija 700 kn
Polipektomija sa hladnom omčom 500 kn
Kolonoskopija – djelomična u anesteziji 1200 kn
Postavljanje klipse kom 250 kn
Sklerozacija 200 kn