Cjenik usluga

Naziv usluge
Cijena
Specijalistički pregled 300 kn
Kontrolni specijalistički pregled 200 kn
Konzultacija 200 kn
Ekspertiza s pismenim mišljenjem 500 kn
Ultrazvuk trbuha 300 kn
Ezofago-gastro-duodenoskopija sa uzimanjem uzorka za određivanje H.Pylori infekcije 700 kn
Ezofago-gastro-duodenoskopija sa uzimanjem uzorka za određivanje H.Pylori infekcije u anesteziji 1200 kn
Kolonoskopija – djelomična 800 kn
Totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom 1200 kn
Totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom u anesteziji 2000 kn
Rektosigmoidoskopija 500 kn
Rektosigmoidoskopija u anesteziji 1000 kn
Biopsija probavnog trakta kod endoskopije 200 kn
Evakuacija ascitesa 500 kn
PHD biopsija 400 kn