NAZIV USLUGE
CIJENA
Specijalistički pregled 70 €
Kontrolni specijalistički pregled 60 €
Konzultacija 50 €
Ekspertiza s pisanim mišljenjem 120 €
Ultrazvuk trbuha 70 €
Pregled i ultrazvuk trbuha 100 €
Ezofago-gastro-duodenoskopija s uzimanjem uzorka za određivanje H. Pylori infekcije 150 €
Ezofago-gastro-duodenoskopija s uzimanjem uzorka za određivanje H. Pylori infekcije u anesteziji 250 €
Ezofago-gastro-duodenoskopija s uzimanjem uzorka za određivanje H. Pylori infekcije
+ totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom
350 €
Kolonoskopija – djelomična 150 €
Totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom 250 €
Totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom u sedaciji 400 €
Rektosigmoidoskopija 100 €
Rektosigmoidoskopija u sedaciji 180 €
Ezofago-gastro-duodenoskopija s uzimanjem uzorka za određivanje H. Pylori infekcije u anesteziji + totalna kolonoskopija s retrogradnom ileoskopijom u anesteziji 500 €
Punkcija s evakuacijom ascitesa 120 €
PHD biopsija 60 €
Dijatermička polipektomija 120 €
Polipektomija s hladnom omčom 60 €
Kolonoskopija – djelomična u sedaciji 200 €
Postavljanje klipse, kom. 80 €
Sklerozacija 50 €