ENDOSKOPIJA

ENDOSKOPIJA JE METODA PREGLEDAVANJA UNUTARNJIH ŠUPLJIH ORGANA.

Gastroenterloška endoskopija predstavlja endoskopske metode koje se primjenjuju pri pregledavanju probavnih organa. Radi se o sigurnim metodama koje omogućuju direktan pregled cijele probavne cijevi – od usta do rektuma.

Prema mjestu uvođenja aparata za pregledavanje – endoskopa, gastroenterološka endoskopija se dijeli na :

  • Peroralnu (gornju) kojom se ulazeći kroz usnu šupljinu pregledavaju jednjak, želudac i dvanaesnik ( ezofago-gastro-duoedenoskopija, EGD).
  •  Peranalna (donja) kojom se ulazeći kroz anus pregledava cijelo debelo crijevo i početni dio tankog crijeva (kolonoskopija s terminalnom ileoskopijom).

Prema namjeni izvođenja gastroenterološka endoskopija se dijeli na:

  • Dijagnostičku (rutinsku i hitnu).
  • Terapijsku koja uključuje zahvate kao što je zaustavljanje krvarenja, odstranjene različitih izraslina, proširivanje suženih dijelova, postavlajnje različitih proteza i sl.

Tako su endoskopske metode u velikom broju slučajeva zamjenile brojne klasične kirurške intervencije.

Endoskop je fleksibilan vrlo složen instrument koji se sastoji od glave instrumenta na kojoj s nalaze različiti oblici komandi kojima se upravlja savitljivom insercijskom cijevi kojom se ulazi u šuplji organ . Cijev je građena je od posebnog kanala za sukciju/biopsiju, zrak i ispiranje vodom, optičkim sustavom, izvorom svjetlosti te specijaliziranih tankih niti koje služe za pretvaranje slike u električnu repliku koja se prenosi do videomonitora.

Duljina i širina te insrecijske cijevi varira ovisno o kliničkoj primjeni. Tako je duljina insercijske cijevi gastroskopa od 1010 do 1030 cm a promjera od 9 do 12 mm a kolonoskopa duljina 630 do 1680 cm i promjera 11,5 do 13,7 mm.